Rowerowe ŚDM

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie 2023

Trasa z Czarnego Dunajca do Krakowa

7 września 2022r.

Trasa z Czarnego Dunajca do Krakowa

Długość: 138.5 km

Przewyższenie 1358 m

To jak dotąd najdłuższa trasa pokonana w Polsce. Duże przewyższenia i wbrew przewidywaniom, w dużej części trasa wiedzie przez drogi nieutwardzone. Dodatkową trudnością był podjazd do przełęczy Knurowskiej oraz przebicie się do Szczawy polną drogą w Gorczańskim Parku Narodowym. Trasa z Myślenic do Krakowa również częściowo przebiegała przez drogi polne.