Rowerowe ŚDM

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie 2023

Błogosławieństwo Metropolity Krakowskiego

Pragniemy z niezwykłą radością przekazać informację o błogosławieństwie Bożym, jakie zostało nam przekazane przez ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. 

Dziękujemy za ten dar Bożego wsparcia. Z pewnością będzie ono potrzebne na pielgrzymich szlakach do Lizbony. Każdego z Was również prosimy o modlitwę, abyśmy mogli spotkać się razem na Światowych Dniach Młodzieży.